Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13271: Formål med bruk av kunstig intelligens-teknologi, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2021 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Marknadsføring eller sal:
prosent
Produksjonsprosessar:
prosent
Organisering av administrasjonsprosessar:
prosent
Styring av føretak:
prosent
Logistikk:
prosent
IKT-tryggleik:
prosent
HR eller rekruttering:
prosent
Organisering av administrasjonsprosessar eller styring av føretak:
prosent
Forsking og utvikling eller innovasjonsaktivitet (ekskludert forsking på KI):
prosent
Rekneskapsføring eller økonomistyring:
prosent
Marknadsføring eller sal:
Datainnsamling i første kvartal
Produksjonsprosessar:
Datainnsamling i første kvartal
Organisering av administrasjonsprosessar:
Datainnsamling i første kvartal
Styring av føretak:
Datainnsamling i første kvartal
Logistikk:
Datainnsamling i første kvartal
IKT-tryggleik:
Datainnsamling i første kvartal
HR eller rekruttering:
Datainnsamling i første kvartal
Organisering av administrasjonsprosessar eller styring av føretak:
Datainnsamling i første kvartal
Forsking og utvikling eller innovasjonsaktivitet (ekskludert forsking på KI):
Datainnsamling i første kvartal
Rekneskapsføring eller økonomistyring:
Datainnsamling i første kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Marknadsføring eller sal , Produksjonsprosessar , Organisering av administrasjonsprosessar ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Marknadsføring eller sal

Tala er baserte på føretaka som brukar ein eller fleire av dei kunstig intelligens teknologiane i tabell 13265.