Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13265: Bruk av kunstig intelligens-teknologi, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2021

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
16.09.2021 08:00
Tekstanalyse (text mining):
prosent
Konvertering av talespråk til maskinlesbart format (talegjenkjenning):
prosent
Generering av skriftspråk eller talespråk (generering av naturleg språk):
prosent
Identifisering av objekt eller personar basert på bilde (bildegjenkjenning, bildebehandling):
prosent
Maskinlæring (f.eks. djup læring) for dataanalyse:
prosent
Automatisering av ulike arbeidsflytar eller hjelper med å ta avgjerder (kunstig intelligens-basert programvare robot prosessautomatisering):
prosent
Muleggjer fysisk rørsle av maskinar via autonome avgjerder basert på observasjon av omgjevnadene (autonome robotar og dronar, sjølvkøyrande køyrety):
prosent
Brukar ein eller fleire kunstig intelligens teknologiar:
prosent
Tekstanalyse (text mining):
31.12.
Konvertering av talespråk til maskinlesbart format (talegjenkjenning):
31.12.
Generering av skriftspråk eller talespråk (generering av naturleg språk):
31.12.
Identifisering av objekt eller personar basert på bilde (bildegjenkjenning, bildebehandling):
31.12.
Maskinlæring (f.eks. djup læring) for dataanalyse:
31.12.
Automatisering av ulike arbeidsflytar eller hjelper med å ta avgjerder (kunstig intelligens-basert programvare robot prosessautomatisering):
31.12.
Muleggjer fysisk rørsle av maskinar via autonome avgjerder basert på observasjon av omgjevnadene (autonome robotar og dronar, sjølvkøyrande køyrety):
31.12.
Brukar ein eller fleire kunstig intelligens teknologiar:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.

statistikkvariabel

Brukar ein eller fleire kunstig intelligens teknologiar

Føretaka som brukar minst ein av de listede kunstig intelligens teknologiane.