Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13246: Brutto mengde gjødsel i gjødsellager, etter husdyrslag (tonn totalt-nitrogen) 2020

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
Magnus Theodor Engh, Statistisk sentralbyrå
+47 40811340
01.10.2021 08:00
Mengde i lager i alt:
tonn totalt-nitrogen
Gjødselkjellar for blautgjødsel:
tonn totalt-nitrogen
Med flyterenne for blautgjødsel:
tonn totalt-nitrogen
Gjødselkum/lagune for blautgjødsel:
tonn totalt-nitrogen
Innandørs talle/djupstrø:
tonn totalt-nitrogen
Utandørs talle/utegard:
tonn totalt-nitrogen
Fastgjødsel utandørs direkte på bakken:
tonn totalt-nitrogen
Fastgjødsel utandørs på tett botnplate:
tonn totalt-nitrogen
Gjødselkjeller for fastgjødsel:
tonn totalt-nitrogen
Landkum/landtank:
tonn totalt-nitrogen
Ikkje eiga lager for husdyrgjødsel:
tonn totalt-nitrogen
Mengde i lager i alt:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Gjødselkjellar for blautgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med flyterenne for blautgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Gjødselkum/lagune for blautgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Innandørs talle/djupstrø:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Utandørs talle/utegard:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Fastgjødsel utandørs direkte på bakken:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Fastgjødsel utandørs på tett botnplate:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Gjødselkjeller for fastgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Landkum/landtank:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Ikkje eiga lager for husdyrgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mengde i lager i alt , Gjødselkjellar for blautgjødsel , Med flyterenne for blautgjødsel ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mjølkekyr , Ammekyr , Andre storfe ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Brutto mengde næringsstoff gjeld det tidspunktet ekskrement og urin blir slept frå dyret og går til lager. Gjødsel slept på beite er trekt frå.