Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13238: Konsekvenser av koronapandemien - IKT-bruk og digitalisering (Statlige virksomheter) (avslutta serie) 2021

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
06.05.2021 08:00
Økning i antall ansatte som har tilgang til virksomhetens IKT-løsninger og/eller digitale verktøy:
prosent
Økt bruk av fjernarbeidsløsninger (hjemmekontorløsninger, digitale løsninger for møtevirksomhet og samarbeid):
prosent
Økning i satsningen på å utvikle digitale tjenester:
prosent
Økning i digital kontakt med innbyggere og/eller næringsliv:
prosent
Økning i oppbygging av IKT-kompetanse:
prosent
Økte IKT-utgifter:
prosent
Økt fokus på og bevissthet om IKT-sikkerhet og personvern:
prosent
Økning i digitaliseringstakten:
prosent
Økning i antall ansatte som har tilgang til virksomhetens IKT-løsninger og/eller digitale verktøy:
1. kvartal
Økt bruk av fjernarbeidsløsninger (hjemmekontorløsninger, digitale løsninger for møtevirksomhet og samarbeid):
1. kvartal
Økning i satsningen på å utvikle digitale tjenester:
1. kvartal
Økning i digital kontakt med innbyggere og/eller næringsliv:
1. kvartal
Økning i oppbygging av IKT-kompetanse:
1. kvartal
Økte IKT-utgifter:
1. kvartal
Økt fokus på og bevissthet om IKT-sikkerhet og personvern:
1. kvartal
Økning i digitaliseringstakten:
1. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000