Flyttinger

Til toppen

13235: Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet (F) 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgfri variabel
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000