Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13232: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - 2020-kommunestruktur (K) 2015 - 2022

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
Bjarne Tautra Hoen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 99
Øyvind Isachsen Berntsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 28
15.06.2023 08:00
Aldershjem - disponible plasser (antall):
antall
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
antall
Barneboliger - disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - demensplasser (antall):
antall
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - kommunale plasser (antall):
antall
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
antall
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
antall
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
antall
Sykehjem - disponible plasser (antall):
antall
Aldershjem - disponible plasser (antall):
31.12
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Barneboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - demensplasser (antall):
31.12
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - kommunale plasser (antall):
31.12
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
31.12
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
31.12
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
31.12
Sykehjem - disponible plasser (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aldershjem - disponible plasser (antall) , Avlastningsboliger - disponible plasser (antall) , Barneboliger - disponible plasser (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser verdier for sammenslåtte kommuner for årene 2015-2019 basert på kommunestrukturen 2020. 5055 Heim, 5056 Hitra og 5059 Orkland: 5012 Snillfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse tre kommunene. 1806 Narvik og 1875 Hamarøy: 1850 Tysfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse to kommunene. De fem kommunene som er nevnt er inkludert i aggregerte summer som landet og fylker. Dersom du summerer kommuner direkte i tabellen vil du få en lavere sum for årene 2015-2019, siden de fem kommunene ikke har tall.