Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13227: Offentlige ladepunkt og kommunale nullutslippskjøretøy, 2020-kommunestruktur (K) 2015 - 2022

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
23.06.2023 08:00
Elbil per ladepunkt (antall):
antall
Elbiler (antall):
antall
Ladepunkt (antall):
antall
Normallading (antall):
antall
Hurtiglading (antall):
antall
Lynlading (antall):
antall
Andel nullutslippskjøretøy av totalt antall person- og varebiler kommunen eier (prosent):
prosent
Nullutslippsperson- og varebiler kommunen selv eier (antall):
antall
Person- og varebiler kommunen selv eier (antall):
antall
Elbil per ladepunkt (antall):
31.12
Elbiler (antall):
31.12
Ladepunkt (antall):
31.12
Normallading (antall):
31.12
Hurtiglading (antall):
31.12
Lynlading (antall):
31.12
Andel nullutslippskjøretøy av totalt antall person- og varebiler kommunen eier (prosent):
31.12
Nullutslippsperson- og varebiler kommunen selv eier (antall):
31.12
Person- og varebiler kommunen selv eier (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elbil per ladepunkt (antall) , Elbiler (antall) , Ladepunkt (antall) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Offentlige ladepunkt er fra elbilforeningen. Her vises antall ladepunkt det aktuelle året, samt effekten på ladepunktene. Normallading = 3.6 - 43 kW, Hurtiglading = 50 - 250 kW og Lynlading = >300 kW. Antall registrerte elbiler i kommunen er også med og gir nøkkeltallet, elbil per ladepunkt. Nullutslippskjøretøy som kommunen eier, vil her si person- og varebiler som bruker elektrisitet eller hydrogen som drivstoff. Leasing er ikke inkludert i disse tallene.

statistikkvariabel

Elbiler (antall)

Oppdatert data for 2022 27. mars

Nullutslippsperson- og varebiler kommunen selv eier (antall)

Oppdater data for 2022 27. mars