Kommunehelsetenesta

Til toppen

13149: Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, etter kjønn og alder 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-29 år , 30-34 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter fysioterapeuter med kommunal driftsavtale med minst ett refusjonskrav i KUHR-registeret i desember det aktuelle året.