Arbeidsavklaringspenger

Til toppen

13098: Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter kjønn, alder og landbakgrunn 2018 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000