Til toppen

13092: Uføretrygdede i husholdninger med lavinntekt (EU-skala), etter kjønn og utdanningsnivå 2015 - 2018

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen dekker kun uføretrygdede bosatt i privathusholdninger.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken