Arbeidsavklaringspenger

Til toppen

13080: Antall måneder som mottaker av arbeidsavklaringspenger og sysselsatt lønnstaker 2018 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0 måneder , 1 måned ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000