Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen

13063: Gjennomføring for studenter som er nye på 5-årige masterutdanninger, etter studium og kjønn 2012-2019 - 2013-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fullføringsstatus i alt , Fullført innen 5 år , Fullført innen 7 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Master, rettsvitenskap , Master, farmasi-utdanning ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på den enkelte masterutdanningen for første gang.