Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen

13043: Bekymringer rundt sporing av aktivitet og målrettet reklame på nett siste 3 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2020 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000