Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen
12965: Gjennomføring i videregående opplæring, etter fullføringsgrad, detaljert utdanningsprogram og kjønn 2006-2012 - 2013-2019
Sist endret
22.06.2020
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever:
Utgangen av våren i siste år i intervallet
Andel elever (prosent):
Utgangen av våren i siste år i intervallet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
fullføringsgrad
studieretning / utdanningsprogram
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

fullføringsgrad

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
studieretning / utdanningsprogram

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Seks år etter start i vg1 for elever som begynte på ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og fem år for elever som begynte på ett av de studieforberedende programmer.
fullføringsgrad
I alt
Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.

Brukerveiledning for statistikkbanken