Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12957: Årsaker til manglende rekruttering av IKT-spesialister (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'. Andeler fordelt på årsaker til manglende rekruttering er prosentandeler av de som ikke har forsøkt å rekruttere i løpet av det siste året.

Brukerveiledning for statistikkbanken