Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12956: Mest brukte måte å tilby digitale tjenester (Statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner) 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'. Andeler fordelt på de ulike tilbudsmåtene er prosentandeler av de som tilbyr digitale tjenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken