Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12956: Mest brukte måte å tilby digitale tjenester (Statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner) 2020 - 2022

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
06.05.2022 08:00
Åpen innsynstjeneste som ikke krever innlogging:
prosent
Enkel, individuell tjeneste, som krever innlogging:
prosent
Kompleks, individuell tjeneste, som krever innlogging:
prosent
Selvaktivert tjeneste:
prosent
Åpen innsynstjeneste som ikke krever innlogging:
31.12
Enkel, individuell tjeneste, som krever innlogging:
31.12.
Kompleks, individuell tjeneste, som krever innlogging:
31.12.
Selvaktivert tjeneste:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'. Andeler fordelt på de ulike tilbudsmåtene er prosentandeler av de som tilbyr digitale tjenester.