Døde

Til toppen

12954: Døde per uke, etter kjønn og alder. Foreløpige tall 2000U01 - 2021U35

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000U01 , 2000U02 , 2000U03 ,

Valgt 1 av totalt 1 131

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er forløpige, og særlig tallene for nyeste uke er for lave. Om du ønsker å sammenligne samme uke for flere år, kan du benytte søkefeltet under lista over uker. Fjerne haken for 'Starten av ord' og søk f.eks. etter U12 for å velge uke 12 for alle år. Tabellen kan ikke summeres for å finne antall døde for enkeltår.