Døde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12954: Døde per uke, etter kjønn og alder. Foreløpige tall 2000U01 - 2024U07

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
27.02.2024 08:00
Døde:
personer
Døde:
Slutten av uka
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000U01 , 2000U02 , 2000U03 ,

Valgt 1 av totalt 1 259

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er forløpige, og særlig tallene for nyeste uke er for lave. Om du ønsker å sammenligne samme uke for flere år, kan du benytte søkefeltet under lista over uker. Fjerne haken for 'Starten av ord' og søk f.eks. etter U12 for å velge uke 12 for alle år. Tabellen kan ikke summeres for å finne antall døde for enkeltår.