12954: Døde per uke, etter kjønn og alder. Foreløpige tall 2000U01 - 2020U25
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

uke Velg minst en verdi

Totalt 1 068 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Måleenhet
Døde:
personer
Referansetid
Døde:
Slutten av uka
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er forløpige, og særlig tallene for nyeste uke er for lave.
Om du ønsker å sammenligne samme uke for flere år, kan du benytte søkefeltet under lista over uker. Fjerne haken for 'Starten av ord' og søk f.eks. etter U12 for å velge uke 12 for alle år.
Tabellen kan ikke summeres for å finne antall døde for enkeltår.

Brukerveiledning for statistikkbanken