Norsk mediebarometer

Til toppen
12948: Bruk av ulike medier, etter kjønn og utdanningsnivå 2015 - 2019
Sist endret
20.05.2020
Kontakt
Emma Schiro, Statistisk sentralbyrå
+47 40811361
esc@ssb.no

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Andel av befolkningen (prosent):
prosent
Tid brukt på en gjennomsnittsdag (minutter):
minutter
Referansetid
Andel av befolkningen (prosent):
Datafangsten foregår i 4 kvartaler per år
Tid brukt på en gjennomsnittsdag (minutter):
Datafangsten foregår i 4 kvartaler per år
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
medietype
Må velges *
kjønn
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

medietype
Må velges *

Totalt 12 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen omfatter kun de respondentene i alderen 16-79 år der utdanningsnivå er registrert. Ukeblader, bøker, tidsskrifter og tegneserieblader kun på papir.
medietype
Lydmedier
Lydmedier omfatter vinylplater, CD-er, MP3-spillere, lydfiler lastet ned fra Internett og strømmete Internettfiler.
Videomedier
Videomedier omfatter DVD/Blu-ray, harddiskspilleres og videofiler, enten lastet ned fra Internett eller strømmet via Internett og betalt for.

Brukerveiledning for statistikkbanken