Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen
12935: Utdanningsnivå, etter foreldrenes utdanningsnivå og kjønn 2018 - 2019
Sist endret
12.08.2020
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Personer 16 år og over:
personer
Personer 16 år og over (prosent):
prosent
Referansetid
Personer 16 år og over:
01.10.
Personer 16 år og over (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
utdanningsnivå
kjønn
foreldrenes utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

utdanningsnivå

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
foreldrenes utdanningsnivå

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon se Om statistikken.
foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning
Lang høyere utdanning er mer enn fire år
Mor eller far har kort høyere utdanning
Kort høyere utdanning er fire år eller mindre
statistikkvariabel
Personer 16 år og over (prosent)
Medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Fagskolenivå
Inkluderer utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Universitets- og høgskolenivå, kort
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Videregående skolenivå
Til og med 2015 er fagskolenivået inkludert. Fagskolenivået omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Universitets- og høgskolenivå, lang
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken