Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen

12935: Utdanningsnivå, etter foreldrenes utdanningsnivå og kjønn 2018 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon se Om statistikken.

foreldrenes utdanningsnivå

Mor eller far har lang høyere utdanning

Lang høyere utdanning er mer enn fire år

Mor eller far har kort høyere utdanning

Kort høyere utdanning er fire år eller mindre

statistikkvariabel

Personer 16 år og over (prosent)

Medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Fagskolenivå

Inkluderer utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Universitets- og høgskolenivå, kort

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Videregående skolenivå

Til og med 2015 er fagskolenivået inkludert. Fagskolenivået omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Universitets- og høgskolenivå, lang

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.