Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12927: Gjennomføring for studenter som er nye på 3-årige bachelorutdanninger, etter studium og foreldrenes utdanningsnivå 2013-2018 - 2018-2023

Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 97 09 77 18
Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
06.06.2024 08:00
Nye studenter:
personer
Nye studenter (prosent):
prosent
Nye studenter:
01.10-30.09
Nye studenter (prosent):
01.10-30.09
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bachelor, førskole-/barnehagelærerutdanning , Bachelor, fag- og yrkesfaglærer , Bachelor, ingeniørfag ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på den enkelte bachelorutdanningen for første gang. Misvisende tall for studier i alt ble fjernet 21.3.2023.

foreldrenes utdanningsnivå

Mor eller far har lang høyere utdanning

Utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på mer enn 4 år.

Mor eller far har kort høyere utdanning

Utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på inntil 4 år.