Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen

12926: Gjennomføring for nye studenter på 3-årige bachelorutdanninger, etter kjønn og alder 2013-2018 - 2015-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på 3-årig bachelorgradsutdanning for første gang.