Livslang læring

Til toppen

12867: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn og yrke 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

utdanning/opplæring

I alt

Omfatter personer 15-66 år.

Formell utdanning

Omfatter personer 15-59 år.
Omfatter også formell videreutdanning.

Formell videreutdanning

Omfatter personer 22-59 år.

Med læringsintensivt arbeid

Omfatter kun sysselsatte personer.