Livslang læring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12865: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn og næring (SN2007) 2008 - 2022

Eirik Fredborg, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 83
Jiaying Ye, Statistisk sentralbyrå
+47 45 73 50 43
Anna Lena Keute, Statistisk sentralbyrå
+47 95443088
24.03.2023 08:00
Deltakere (1 000 personer):
1 000 personer
Andel deltakere (prosent):
prosent
Deltakere (1 000 personer):
Intervju hele året f.o.m. 2021. Intervju i første kvartal fra 2008 til 2020.
Andel deltakere (prosent):
Intervju hele året f.o.m. 2021. Intervju i første kvartal fra 2008 til 2020.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-39 Bergverksdrift mv., industri, elektrisitet, vann og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2021 er det nytt spørreskjema for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og Lærevilkårsmonitoren (LVM), som gir tidsbrudd i statistikken. Datainnsamlingsperioden er endret fra kun 1. kvartal til hele året. Utvalgsstørrelse har blitt større, fra ca. 18000 personer til ca. 21000 personer. 2022-tall for «med læringsintensivt arbeid» ble rettet 24. mars 2023.

utdanning/opplæring

I alt

Omfatter personer 15-66 år.

Formell utdanning

Omfatter personer 15-59 år.
Omfatter også formell videreutdanning.

Formell videreutdanning

Omfatter personer 22-59 år.

Med læringsintensivt arbeid

Omfatter kun sysselsatte personer.