Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12844: Renter på kredittkort fra banker og finansieringsselskaper. Husholdninger. Totaltelling (prosent) 2018K2 - 2024K1

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 40 40 72 16
03.05.2024 08:00
Rente på kredittkortlån totalt:
prosent
Rente på kredittkortlån der det betales rente:
prosent
Andel kredittkortlån der det betales rente:
prosent
Andel rentefrie kredittkortlån:
prosent
Rente på kredittkortlån totalt:
31.12.
Rente på kredittkortlån der det betales rente:
31.12.
Andel kredittkortlån der det betales rente:
31.12.
Andel rentefrie kredittkortlån:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2018K2 , 2018K3 , 2018K4 ,

Valgt 1 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000