Landbruksundersøkinga

Til toppen
12834: Forbruk av energi i veksthus 1988 - 2018
Sist endret
18.12.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Cathrine Gran Øverby, Statistisk sentralbyrå
+47 901 93 274
cgy@ssb.no

Måleenhet
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
MWh
Elektrisistet til elektrokjele (MWh):
MWh
Elektrisitet til varmepumpe (MWh):
MWh
Naturgass (MWh):
MWh
Fyringsolje (1 000 liter):
1 000 liter
Propangass (tonn):
tonn
Biogass (MWh):
MWh
Fjernvarme/spillvarme (MWh):
MWh
Flis (m³):
Utgifter til energi (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
31.12.
Elektrisistet til elektrokjele (MWh):
31.12.
Elektrisitet til varmepumpe (MWh):
31.12.
Naturgass (MWh):
31.12.
Fyringsolje (1 000 liter):
31.12.
Propangass (tonn):
31.12.
Biogass (MWh):
31.12.
Fjernvarme/spillvarme (MWh):
31.12.
Flis (m³):
31.12.
Utgifter til energi (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken