Landbruksundersøkinga

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12833: Jordbruksbedrifter med planteskule og planteskuleareal 1999 - 2018

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Cathrine Gran Øverby, Statistisk sentralbyrå
+47 40 85 46 03
02.12.2019 08:00
Jordbruksbedrifter med planteskule:
jordbruksbedrifter
Frilandsareal i alt (dekar):
dekar
Av dette karplanteareal (dekar):
dekar
Veksthusareal (dekar):
dekar
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
1 000 kr
Jordbruksbedrifter med planteskule:
31.12.
Frilandsareal i alt (dekar):
31.12.
Av dette karplanteareal (dekar):
31.12.
Veksthusareal (dekar):
31.12.
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000