Landbruksundersøkinga

Til toppen
12833: Jordbruksbedrifter med planteskule og planteskuleareal 1999 - 2018
Sist endret
02.12.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Cathrine Gran Øverby, Statistisk sentralbyrå
+47 901 93 274
cgy@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med planteskule:
jordbruksbedrifter
Frilandsareal i alt (dekar):
dekar
Av dette karplanteareal (dekar):
dekar
Veksthusareal (dekar):
dekar
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Jordbruksbedrifter med planteskule:
31.12.
Frilandsareal i alt (dekar):
31.12.
Av dette karplanteareal (dekar):
31.12.
Veksthusareal (dekar):
31.12.
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken