Landbruksundersøkinga

Til toppen

12833: Jordbruksbedrifter med planteskule og planteskuleareal 1999 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000