Landbruksundersøkinga

12833: Jordbruksbedrifter med planteskule og planteskuleareal 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.12.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Cathrine Gran Øverby, Statistisk sentralbyrå
+47 901 93 274
cgy@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med planteskule:
jordbruksbedrifter
Frilandsareal i alt (dekar):
dekar
Av dette karplanteareal (dekar):
dekar
Veksthusareal (dekar):
dekar
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Jordbruksbedrifter med planteskule:
31.12.
Frilandsareal i alt (dekar):
31.12.
Av dette karplanteareal (dekar):
31.12.
Veksthusareal (dekar):
31.12.
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken