Landbruksundersøkinga

Til toppen
12830: Jordbruksbedrifter med veksthus og veksthusareal, etter landsdel og størrelsen på veksthusareal 1979 - 2018
Sist endret
02.12.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Cathrine Gran Øverby, Statistisk sentralbyrå
+47 901 93 274
cgy@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med veksthus:
jordbruksbedrifter
Veksthusareal i alt (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter med veksthus:
31.12.
Veksthusareal i alt (dekar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landsdel
størrelsen på veksthusareal
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
størrelsen på veksthusareal

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken