Landbruksundersøkinga

Til toppen
12829: Jordbruksbedrifter med veksthus, etter varmeanlegg, veksthusareal og landsdel 1989 - 2018
Sist endret
02.12.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Cathrine Gran Øverby, Statistisk sentralbyrå
+47 901 93 274
cgy@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med veksthus:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med fast varmeanlegg:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter utan fast varmeanlegg:
jordbruksbedrifter
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
1 000 m²
Veksthusareal i hus med fast varmeanlegg (1 000 m²):
1 000 m²
Veksthusareal i hus utan fast varmeanlegg (1 000 m²):
1 000 m²
Referansetid
Jordbruksbedrifter med veksthus:
31.12.
Jordbruksbedrifter med fast varmeanlegg:
31.12.
Jordbruksbedrifter utan fast varmeanlegg:
31.12.
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
31.12.
Veksthusareal i hus med fast varmeanlegg (1 000 m²):
31.12.
Veksthusareal i hus utan fast varmeanlegg (1 000 m²):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken