Landbruksundersøkinga

12829: Jordbruksbedrifter med veksthus, etter varmeanlegg, veksthusareal og landsdel 1989 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

landsdel

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.12.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Cathrine Gran Øverby, Statistisk sentralbyrå
+47 901 93 274
cgy@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med veksthus:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med fast varmeanlegg:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter utan fast varmeanlegg:
jordbruksbedrifter
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
1 000 m²
Veksthusareal i hus med fast varmeanlegg (1 000 m²):
1 000 m²
Veksthusareal i hus utan fast varmeanlegg (1 000 m²):
1 000 m²
Referansetid
Jordbruksbedrifter med veksthus:
31.12.
Jordbruksbedrifter med fast varmeanlegg:
31.12.
Jordbruksbedrifter utan fast varmeanlegg:
31.12.
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
31.12.
Veksthusareal i hus med fast varmeanlegg (1 000 m²):
31.12.
Veksthusareal i hus utan fast varmeanlegg (1 000 m²):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken