Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen

12818: Disponering av biologisk avfall (1 000 tonn) 2018 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Disponert i alt , Jordbruksareal , Grøntareal ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000