Innovasjon i næringslivet

Til toppen

12808: Innovasjonskostnader, etter hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (1 000 kr) 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000