Innovasjon i næringslivet

12807: Innovasjonskostnader, etter detaljert næring (SN2007) (1 000 kr) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type innovasjonskostnad Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 46 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.10.2019
Kontakt
Lars Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 435
wla@ssb.no

Måleenhet
Totale innovasjonskostnader:
1 000 kr
Referansetid
Totale innovasjonskostnader:
31.12.
Pristype
Totale innovasjonskostnader:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken