Innovasjon i næringslivet

Til toppen

12806: Viktigste samarbeidspartner for FoU eller innovasjon, etter hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2016-2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

viktigste samarbeidspartner for FoU eller innovasjon

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak med FoU- eller innovasjonssamarbeid , Andre foretak i samme konsern , Konsulenter, kommersielle laboratorier /FoU-foretak ,

Valgt 0 av totalt 11


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken