Innovasjon i næringslivet

Til toppen

12800: Hvem som utviklet forretningsprosessinnovasjonene, etter hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2016-2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
hvem som utviklet prosessinnovasjonene
Må velges *
næring (SN2007)
sysselsettingsgruppe

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

hvem som utviklet prosessinnovasjonene

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken