Innovasjon i næringslivet

Til toppen

12799: Hvem som utviklet forretningsprosessinnovasjonene, etter detaljert næring (SN2007) 2016-2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 46

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000