Innovasjon i næringslivet

Til toppen

12796: Produktinnovasjoner nye for foretakets marked, etter hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2016-2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000