Innovasjon i næringslivet

Til toppen
12795: Produktinnovasjoner nye for foretakets marked, etter detaljert næring (SN2007) 2016-2018
Sist endret
11.10.2019
Kontakt
Lars Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 435
wla@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Foretak (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Foretak (prosent):
31.12.
Pristype
Foretak:
Løpende priser
Foretak (prosent):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
produktinnovasjoner nye for foretakets marked
Må velges *
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

produktinnovasjoner nye for foretakets marked
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0


Totalt 46 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken