Innovasjon i næringslivet

Til toppen

12792: Innovasjonsaktivitet, etter hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2016-2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
innovasjonsaktivitet
Må velges *
næring (SN2007)
sysselsettingsgruppe

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

innovasjonsaktivitet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle foretak , Innovasjonsaktivitet , Produkt- eller forretningsprosessinnovasjon ,

Valgt 0 av totalt 12


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken