Innovasjon i næringslivet

Til toppen

12792: Innovasjonsaktivitet, etter hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2016-2018 - 2018-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle foretak , Innovasjonsaktivitet , Produkt- eller forretningsprosessinnovasjon ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000