Miljøøkonomiske virkemidler

Til toppen

12788: Miljørelaterte avgifter (EU/OECD/FN), etter type avgift (mill. kr) 1995 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 25

avgiftstype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Miljørelaterte avgifter (EU/OECD/FN), i alt , Energiskatter, i alt (EU/OECD/FN) , ¬ Avgift på kull ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken