Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen

12786: Konjunkturbarometeret. Begrensende faktorer for investeringer 2012K1 - 2021K4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tilgang på kreditt , Forventet utvikling i etterspørsel , Priser på investeringsvarer ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012K1 , 2012K2 , 2012K3 ,

Valgt 1 av totalt 40

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000