Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12786: Konjunkturbarometeret. Begrensende faktorer for investeringer 2012K1 - 2023K4

Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
18.01.2024 08:00
Tilgang på kreditt:
prosent
Forventet utvikling i etterspørsel:
prosent
Priser på investeringsvarer:
prosent
Finansieringskostnader:
prosent
Offentlige krav:
prosent
Tilgang på offentlige tilskudd:
prosent
Ledig kapasitet:
prosent
Andre faktorer:
prosent
Ingen spesielle:
prosent
Uoppgitt:
prosent
Tilgang på kreditt:
Slutten av kvartalet
Forventet utvikling i etterspørsel:
Slutten av kvartalet
Priser på investeringsvarer:
Slutten av kvartalet
Finansieringskostnader:
Slutten av kvartalet
Offentlige krav:
Slutten av kvartalet
Tilgang på offentlige tilskudd:
Slutten av kvartalet
Ledig kapasitet:
Slutten av kvartalet
Andre faktorer:
Slutten av kvartalet
Ingen spesielle:
Slutten av kvartalet
Uoppgitt:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tilgang på kreditt , Forventet utvikling i etterspørsel , Priser på investeringsvarer ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012K1 , 2012K2 , 2012K3 ,

Valgt 1 av totalt 48

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000