Miljøøkonomiske virkemidler

12774: Miljøsubsidier og relaterte overføringer, etter miljøformål (mill. kr) 2016 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

miljøformål

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.09.2019
Kontakt
Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
tri@ssb.no

Martin Lundeby Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2668
glm@ssb.no

Måleenhet
Miljøsubsidier og relaterte overføringer:
mill. kr
Referansetid
Miljøsubsidier og relaterte overføringer:
31.12.
Pristype
Miljøsubsidier og relaterte overføringer:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken