Bruk av IKT i næringslivet

12771: Private føretak. Problem knytt til IKT-tryggleikshendingar,etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Utilgjengelege IKT-tenester:
prosent
Øydelegging av data eller datakorrupsjon:
prosent
Avsløring av konfidensielle data:
prosent
Referansetid
Utilgjengelege IKT-tenester:
31.12.
Øydelegging av data eller datakorrupsjon:
31.12.
Avsløring av konfidensielle data:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken