Bruk av IKT i næringslivet

12770: Private føretak. Intern/ekstern gjennomføring av IKT-tryggleiksrelaterte aktivitetar i føretaket, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Interne tilsette gjennomfører IKT-tryggleiksrelaterte aktivitetar:
prosent
Eksterne tilbydere gjennomfører IKT-tryggleiksrelaterte aktivitetar:
prosent
Referansetid
Interne tilsette gjennomfører IKT-tryggleiksrelaterte aktivitetar:
31.12.
Eksterne tilbydere gjennomfører IKT-tryggleiksrelaterte aktivitetar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken