Bruk av IKT i næringslivet

12769: Private føretak. IKT-tryggleikstiltak, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Sterk passordautentisering, dvs. lengde på minimum 8 ulike teikn som må endrast ved jamne mellomrom:
prosent
Held programvare (inkludert operativsystem) oppdatert:
prosent
Brukaridentifikasjon og autentisering via biometriske motodar implementert av føretaket:
prosent
Krypteringsteknikkar for data, dokument eller e-post:
prosent
Tryggleikskopiering av data til ein separat plassering:
prosent
Kontroll av nettverkstilgang:
prosent
VPN (virtuelt privat datanettverk):
prosent
Behaldar loggfiler for analyse etter tryggleiksbristar:
prosent
IKT-risikovurderingar:
prosent
IKT-tryggleikstestar:
prosent
Referansetid
Sterk passordautentisering, dvs. lengde på minimum 8 ulike teikn som må endrast ved jamne mellomrom:
31.12.
Held programvare (inkludert operativsystem) oppdatert:
31.12.
Brukaridentifikasjon og autentisering via biometriske motodar implementert av føretaket:
31.12.
Krypteringsteknikkar for data, dokument eller e-post:
31.12.
Tryggleikskopiering av data til ein separat plassering:
31.12.
Kontroll av nettverkstilgang:
31.12.
VPN (virtuelt privat datanettverk):
31.12.
Behaldar loggfiler for analyse etter tryggleiksbristar:
31.12.
IKT-risikovurderingar:
31.12.
IKT-tryggleikstestar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken