Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

12769: Private føretak. IKT-tryggleikstiltak, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2019

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sterk passordautentisering, dvs. lengde på minimum 8 ulike teikn som må endrast ved jamne mellomrom , Held programvare (inkludert operativsystem) oppdatert , Brukaridentifikasjon og autentisering via biometriske motodar implementert av føretaket ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken