Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12769: IKT-tryggleikstiltak, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2019 - 2022

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
19.09.2022 08:00
Sterk passordautentisering, dvs. lengde på minimum 8 ulike teikn som må endrast ved jamne mellomrom:
prosent
Held programvare (inkludert operativsystem) oppdatert:
prosent
Brukaridentifikasjon og autentisering via biometriske motodar implementert av føretaket:
prosent
Krypteringsteknikkar for data, dokument eller e-post:
prosent
Tryggleikskopiering av data til ein separat plassering:
prosent
Kontroll av nettverkstilgang:
prosent
VPN (virtuelt privat datanettverk):
prosent
Behaldar loggfiler for analyse etter tryggleiksbristar:
prosent
IKT-risikovurderingar:
prosent
IKT-tryggleikstestar:
prosent
Autentisering basert på ein kombinasjon av minst to autentiseringsmekanismar:
prosent
IKT-sikkerheitsovervakingssystem som kan oppdage og varsle mistenkjeleg aktivitet:
prosent
Sterk passordautentisering, dvs. lengde på minimum 8 ulike teikn som må endrast ved jamne mellomrom:
31.12.
Held programvare (inkludert operativsystem) oppdatert:
31.12.
Brukaridentifikasjon og autentisering via biometriske motodar implementert av føretaket:
31.12.
Krypteringsteknikkar for data, dokument eller e-post:
31.12.
Tryggleikskopiering av data til ein separat plassering:
31.12.
Kontroll av nettverkstilgang:
31.12.
VPN (virtuelt privat datanettverk):
31.12.
Behaldar loggfiler for analyse etter tryggleiksbristar:
31.12.
IKT-risikovurderingar:
31.12.
IKT-tryggleikstestar:
31.12.
Autentisering basert på ein kombinasjon av minst to autentiseringsmekanismar:
31.12.
IKT-sikkerheitsovervakingssystem som kan oppdage og varsle mistenkjeleg aktivitet:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sterk passordautentisering, dvs. lengde på minimum 8 ulike teikn som må endrast ved jamne mellomrom , Held programvare (inkludert operativsystem) oppdatert , Brukaridentifikasjon og autentisering via biometriske motodar implementert av føretaket ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000