Bruk av IKT i husholdningene

12755: Bruk av internett til å ordne innkvartering fra andre privatpersoner siste 12 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Har brukt nettsted/app spesielt laget for dette formålet, f. eks. Airbnb eller Coachsurfing:
prosent
Har brukt Airbnb:
prosent
Har brukt andre nettsteder eller apper, som Facebook eller Finn.no:
prosent
Har ikke brukt internett til å ordne slik innkvartering:
prosent
Referansetid
Har brukt nettsted/app spesielt laget for dette formålet, f. eks. Airbnb eller Coachsurfing:
31.12.
Har brukt Airbnb:
31.12.
Har brukt andre nettsteder eller apper, som Facebook eller Finn.no:
31.12.
Har ikke brukt internett til å ordne slik innkvartering:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken