Ansatte i barnehage og skole

12715: Ansatte lærere i fagskole, etter kjønn, alder og kompetanse 2018 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

kompetanse Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.06.2020
Kontakt
Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Lærere:
antall
Lærere (prosent):
prosent
Referansetid
Lærere:
3. uke i november
Lærere (prosent):
3. uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.

Brukerveiledning for statistikkbanken