Ansatte i barnehage og skole

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12715: Ansatte lærere og avtalte årsverk i fagskole, etter kjønn, alder og kompetanse 2018 - 2023

Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 958 38 967
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
19.06.2024 08:00
Lærere:
antall
Lærere (prosent):
prosent
Avtalte årsverk:
antall
Lærere:
3. uke i november
Lærere (prosent):
3. uke i november
Avtalte årsverk:
3. uke i november
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med. Alle årganger i tabellen har blitt oppdatert grunnet dubletter i datagrunnlaget