Ansatte i barnehage og skole

Til toppen

12715: Ansatte lærere i fagskole, etter kjønn, alder og kompetanse 2018 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.

Brukerveiledning for statistikkbanken